; Karolinska Institutet

Degree project portal

Log in

Browse the Project Database

or create a new project
Type of work Supervisor Text search Found 238 projects
KI department Clinic
Page index 0 of about 7 pages.
Row#Title(Eng)SupervisorKI Department for this projectClinic/Organization for this project
1Innovative nuclear medicine strategies for the treatment of cancer Jeroen GoosClinical Neuroscience
2Biomarkers and multi-omic analyses in multiple sclerosisJesse HuangDepartment of Clinical Neuroscience, Center of Molecular Medicine
3Impact of unhealthy BMI on intensive care in children with hematological malignanciesChristina Egnell GustafssonKBHHögspecialiserad barnmedicin 1, Barnonkologi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
4Heart failure with reduced and preserved ejection fractionCamilla HageMedS K2 Department of Medicine SolnaDepartment of Cardiology
5Immunological and clinical characteristics associated with different types of tuberculosis diseaseChristopher SundlingDept. of Medicine Solna (MedS)ME Infektion, Solna
6Långtidsuppföljning av neuropsykiatriska och kognitiva utvecklingsavvikelser hos barn och ungdomar med medfödda hjärtfelVeronica SiljehavKBHBarnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala
7Primärvård och Insomni: PRINS-projektetKerstin BlomDepartment of Clinical Neuroscience
8Blood pressure trends following birth in infants born under 28 weeks’ gestational age: a retrospective cohort studyAlexander Rakow Institutionen för kvinnors och barns hälsaNeonatologi
9Pancreatic cancer - diagnostics and management, can we omprove the outcome? Poya GhorbaniInst f klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
10Incidence and clinical importance of pancreatic duct variants Miroslav VujasinovicInst f medicin Huddinge (MedH)PO Övre buk
11Biomarkörer för tidig upptäckt av leddestruktion i juvenil idiopatisk artrit Erik SundbergInstitutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)
12Fördjupad utredning av strokeetiologi och annan kärlsjukdom hos stroke-/TIA-patienterLouise ZieglerDept of Clinical Sciences DanderydDept of Medicine, Danderyd
13Pediatric colorectal surgeryJenny OddsbergDepartment of Women´s and Children´s HealthDepartment of Pediatric Surgery
14Long-term outcome of severe traumatic brain injury treated in the neuro-intensive care unitJiri BartekInst f klin neurovetenskap (CNS)Neurokirurgiska kliniken, Solna
15Intracranial meningioma surgery and routine low-molecular-heparin prophylaxis versus risk of postoperative bleedingJiri BartekInst f klin neurovetenskap (CNS)Neurokirurgiska kliniken, Solna
16Epidemiological studies and maternal risk factors for OmphaloceleCarmen Mesas BurgosKBHPediatric Surgery
17Pediatric Hemostasis & ThrombosisDavid SchmidtWomen’s and Childrens Health (KBH)Pediatric Coagulation, Astrid Lindgren Children’s Hospital
18Jämförelse av datortomografiska bildparametrar för prediktion av expansion av intracerebralt hematom (ICH) mellan patienter som vaknar med ICH kontra patienter med känd ICH-debut under vakenhetMichael MazyaInst f klin neurovetenskap (CNS)ME Neurologi
19Improve the treatment of rheumatic, inflammatory and autoimmune diseasesHelena IdborgDepartment of Medicine SolnaRheumatology
20Evaluation and treatment of patients with chronic hepatitis C and cirrhosis Soo AlemanDept of Medicin HuddingePatientområde Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset
21The association of region of origin and the long-term outcome of chronic hepatitis B virus infection Soo AlemanDept of Medicin HuddingePatientområde Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset
22NeuroscienceMakoto ShimozawaDivision of Neurogeriatrics Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society
23biomarkörer för klinisk förbättring och behandlingssvarKarin LodinInstitutionen för medicin, Solna
24Social media and health behaviorsMarta RadoDepartment of Medical Epidemiology and Biostatistics
25Climate anxiety among adolescentsMarta RadoDepartment of Medical Epidemiology and Biostatistics
26Nutrition in the field of chronic kidney diseaseCarla AvesaniCLINTEC
27Klinisk patientforskning inom kardiologiKristina Lundwall KI DSHjärt- och fysiologkliniken, Danderyds Sjukhus
28Registerstudier, laborativa studier mmMamun RashidInst f neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
29Development of autonomic controlAthina SamaraDepartment of Women's and Children's Health
30Hälsopolitik och kunskapsstyrning Nina VibergInst f global folkhälsa (GPH)
Page index 0 of about 7 pages.